faqe_baner

COVID-19 Ag (vetë-testimi)

  • Pajisja e testit të shpejtë të antigjenit SARS-CoV-2 (vetë-testimi)

    Pajisja e testit të shpejtë të antigjenit SARS-CoV-2 (vetë-testimi)

    Pajisja e testit të shpejtë të antigjenit SARS-CoV-2 është një analizë e shpejtë vizive për zbulimin cilësor dhe të supozuar të antigjeneve SARS-CoV-2 nga ekzemplarë të strisheve të hundës.Një mostër e shtupës së hundës mund të merret vetë nga një individ i moshës 15-70 vjeç.Personat midis moshës 15 dhe 70 vjeç, të cilët nuk janë në gjendje të mbledhin mostra vetë, mund të ndihmohen nga të rritur të tjerë.Testi është menduar përselpërdorimi i testimit f si një ndihmë në diagnozën e shpejtë diferenciale të infeksionit akut të virusit SARS-CoV-2.