faqe_baner

COVID-19 Ag

  • Pajisja e testimit të shpejtë për COVID-19 Ag

    Pajisja e testimit të shpejtë për COVID-19 Ag

    Pajisja e testit të shpejtë të antigjenit SARS-COV-2 është një analizë e shpejtë vizive për zbulimin cilësor dhe të supozuar të antigjeneve të COVID-19 nga tamponët e fytit dhe mostrat e shtupës nazofaringeale.

    Ai synohet të përdoret nga profesionistët si një test dhe siguron një rezultat paraprak të testit për të ndihmuar në diagnostikimin e infeksionit me Coronavirus të ri.

    Çdo interpretim ose përdorim i këtij rezultati paraprak të testit duhet të mbështetet gjithashtu në gjetjet e tjera klinike, si dhe në gjykimin profesional të ofruesve të kujdesit shëndetësor.Metoda(t) alternative e testimit duhet të merren parasysh për të konfirmuar rezultatin e testit të marrë nga ky test.