faqe_baner

HBsAg

  • Pajisje/shirit për testim të shpejtë HBsAg

    Pajisje/shirit për testim të shpejtë HBsAg

    Shiriti/Pajisja e Testit të Shpejtë HBsAg (Gjaku i plotë/Serumi/Plazma) është një analizë e shpejtë vizive për zbulimin e supozuar cilësor të HBsAg në gjakun e plotë të njeriut, serumin ose ekzemplarët e plazmës.Ky komplet synohet të përdoret si ndihmës në diagnostikimin e infeksionit HBV.

  • Pajisja e testit të shpejtë HBsAg (gjak i plotë/serum/plazma)

    Pajisja e testit të shpejtë HBsAg (gjak i plotë/serum/plazma)

    Shiriti/Pajisja e Testit të Shpejtë HBsAg është një analizë e shpejtë vizive për zbulimin cilësor të supozuar të HBsAg në gjakun e plotë të njeriut, serumin ose ekzemplarët e plazmës.Ky komplet synohet të përdoret si ndihmës në diagnostikimin e infeksionit HBV.