faqe_baner

HCG

  • Pajisja për testin e kombinuar të shtatzënisë me një hap të hCG (urinë/serum)

    Pajisja për testin e kombinuar të shtatzënisë me një hap të hCG (urinë/serum)

    Kombinimi i hCG me një hap të shtatzënisë TeSt Pajisja (Urinë/Serumi) përbëhet nga shirita fibër qelqi të antitrupave monoklonal kundër gonadotropinës korionike njerëzore (hCG), membranës së ngurtë të nitratit të celulozës anti-IgG të miut dhe lidhjeve të arit koloidal absorbues – antitrupit monoklonal kundër hCG.Ai adopton parimet e metodës sanduiç të dyfishtë të antitrupave dhe imunokromatografisë për të testuar hCG në urinë dhe serum.

    hCG në një hap të shtatzënisë Test Pajisja/shirit(Urinë) është një e shpejtë, një-hap rrjedhjen anësore imunanalizë në formatin e pajisjes për zbulimin cilësor të gonadotropinës korionike njerëzore (hCG) në urinë për të ndihmuar në zbulimin e shtatzënisë.Testi përdor një kombinim të antitrupave duke përfshirë një antitrup monoklonal hCG për të zbuluar në mënyrë selektive nivele të ngritura të hCG.Analiza kryhet duke shtuar urinë në pusin e mostrës dhe duke marrë rezultatin nga vijat me ngjyra.