faqe_baner

HIV

 • Kompleti i testit të shpejtë për virusin e imunitetit të njeriut HIV Ab/Ag

  Kompleti i testit të shpejtë për virusin e imunitetit të njeriut HIV Ab/Ag

  Virusi i imunitetit të njeriut (HIV) Ab & P24 Ag Pajisja e Testit të Shpejtë (Gjak të Gjithë/Serum/Plazma) është një analizë imunologjike e shpejtë kromatografike për zbulimin cilësor të antitrupave ndaj HIV 1 dhe/ose antigjenit HIV 2 dhe P24 në gjakun e plotë, serumin ose plazmën. .
  HIV është agjenti etiologjik i sindromës së mungesës së imunitetit të fituar (AIDS).Virioni është
  i rrethuar nga një mbështjellje lipidike që rrjedh nga membrana qelizore bujtëse.Disa virale
  glikoproteinat janë në zarf.Çdo virus përmban dy kopje të gjenomit me sens pozitiv
  ARN-të.HIV 1 është izoluar nga pacientët me SIDA dhe komplekse të lidhura me AIDS-in dhe nga
  njerëz të shëndetshëm me rrezik të lartë potencial për zhvillimin e SIDA-s.1 HIV 2 është izoluar nga Perëndimi
  Pacientët afrikanë me AIDS dhe nga individë asimptomatikë seropozitiv.2 Si HIV 1 ashtu edhe HIV 2
  nxisin përgjigje imune.3 Zbulimi i antitrupave HIV në serum, plazmë ose gjak të plotë është
  mënyra më efikase dhe e zakonshme për të përcaktuar nëse një individ ka qenë i ekspozuar ndaj HIV
  dhe për të kontrolluar gjakun dhe produktet e gjakut për HIV.4 Pavarësisht nga dallimet në ato biologjike
  karakteret, aktivitetet serologjike dhe sekuencat e gjenomit, HIV 1 dhe HIV 2 tregojnë antigjenik të fortë
  reaktiviteti i kryqëzuar.5,6 Shumica e serumeve HIV 2 pozitive mund të identifikohen duke përdorur serologjike të bazuara në HIV 1
  testet.Dogma parashikon, megjithatë, që një proteinë virale si p24 duhet të jetë të paktën po aq e mirë një shënues
  aktivitetit të sëmundjes HIV, me kusht që të matet me ndjeshmëri dhe saktësi të mjaftueshme.
  Pajisja e testit të shpejtë të virusit të mungesës së imunitetit të njeriut (HIV) Ab & P24 Ag (e tërë
  Gjaku/Serumi/Plazma) është një test i shpejtë për të zbuluar në mënyrë cilësore praninë e antitrupave ndaj HIV 1.
  dhe/ose antigjeni HIV 2 dhe P24 në ekzemplarin e gjakut të plotë, serumit ose plazmës.Testi përdor lateks
  proteina të konjuguara dhe të shumta rekombinante HIV për të zbuluar në mënyrë selektive antitrupat ndaj HIV 1&2
  dhe antigjenin P24 në gjakun e plotë, serumin ose plazmën.
 • Testi i shpejtë i virusit të mungesës së imunitetit të njeriut HIV 1/2/O Tri-line

  Testi i shpejtë i virusit të mungesës së imunitetit të njeriut HIV 1/2/O Tri-line

  Pajisja/Strip i Testit të Shpejtë të Virusit të Imunitetit të Njeriut me tri linja HIV 1/2/O (Gjak i plotë /Serum/Plazma) është një analizë imunologjike e shpejtë kromatografike për zbulimin cilësor të antitrupave ndaj HIV-1, HIV-2 dhe nëntipit O në gjaku i plotë, serumi ose plazma për të ndihmuar në diagnostikimin e infeksionit HIV.

 • Shiriti/Pajisja e Testit të Shpejtë të Virusit të Imunitetit të Njeriut HIV 1&2

  Shiriti/Pajisja e Testit të Shpejtë të Virusit të Imunitetit të Njeriut HIV 1&2

  Aparati/shiriti i testit të shpejtë të virusit të mungesës së imunitetit HIV 1/2 (Gjak i plotë/Serum/Plazma) është një analizë imunologjike e shpejtë kromatografike për zbulimin cilësor të antitrupave ndaj HIV 1 dhe/ose HIV 2 në gjakun e plotë, serumin ose plazmën.